header2

środa, 02 styczeń 2013 21:43

I Studencka Konferencja Herpetologiczna

GRUPA TRASZKA

Autor:
Mikołaj Kaczmarski

Korekta:
Aleksandra Kolanek

Zdjęcia:
Rafała Roberta Dudek

I Studencka Konferencja Herpetologiczna

W dniach 8-9 grudnia 2012 r. w Katedrze Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się I Studencka Konferencja Herpetologiczna. Pomysłodawcami i organizatorami było Studenckie Koło Naukowe Herpetologów (https://sites.google.com/site/herpetolodzy/). Nad Konferencją czuwali zaproszeni eksperci – pracownicy naukowi Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców (http://zbok.biol.uni.wroc.pl/) : prof. Maria Ogielska, dr Robert Maślak oraz dr Bartosz Borczyk. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prorektor ds. studenckich dr hab. Prof. nadzw. UWr Grzegorz Hryciuk, natomiast patronami medialnymi były serwis www.terrarium.com.pl, oraz Grupa Traszka (www.traszka.com.pl).

 

logo sekcjaherpeto

9. Inauguracyjny wykad doktora Borczykw w drugim dniu konferencji

 

Referat inauguracyjny pt. „Czego mnie nauczyła żaba wodna" wygłosiła prof. Ogielska. Z kolei drugi dzień rozpoczął się od referatu dra Borczyka, w którym omówił rozwój wiedzy herpetologicznej od momentu wydania książki w 1987r. przez prof. Juszczyka „Płazy i gady krajowe" do chwili obecnej. W ramach konferencji studenci z całej Polski zaprezentowali 19 niezwykle ciekawych referatów. Dodatkowo można było zapoznać się z licznymi posterami. Mimo, iż większość wystąpień w wyczerpujący sposób omawiała podejmowane zagadnienia, nie zabrakło ciekawej i żywiołowej dyskusji. Pierwszy dzień został także poświęcony na przypomnienie osoby prof. Leszka Bergera, zmarłego w lipcu tego roku. Przedstawiono jego zawiłą ścieżkę rozwoju zawodowego oraz omówiono jego ogromny wkład w badania nad europejskimi żabami zielonymi.

Z pośród wszystkich zaprezentowanych referatów komisja wytypowała najlepsze:

- I miejsce - Mateusz Rawski "The effects of dietary probiotics on the growth performance and selected microflora populations of slider turtle (Trachemys scripta)"

- II miejsce - Piotr Piliczewski "Interspecific and intergeneric hybridization in the genus Lampropeltis"

- III miejsce - Sylwia Gadomska i Zofia Korbut "Active amphibian protection in the Narew National Park"

przyznano także wyróżnienia:

- Stanisław Bury "Occurrence of the Agile Frog (Rana dalmatina Bonaparte, 1840) in the Bieszczady Mountains"

- Tomasz Skawiński "Temperature-dependent sex determination, climate change and reptile conservation"

Natomiast najlepszy postery zostały wytypowane poprzez głosowanie wszystkich uczestników. Nagrodzono następujące plakaty:

- I miejsce - Krzysztof Dudek "Effect of lizards abundance on Lyme disease risk"

- II miejsce - Adam Rusek, Agnieszka Zawadzka "The ring of salamanders – death trap"

- III miejsce - Anna Najbar "Sea turtles – dangers and conservation in the Carribean"

Niewątpliwie tego typu wydarzenie było potrzebne, o czym świadczy liczba zgłoszeń i pełna sala słuchaczy (ponad 70 osób), a także różnorodność prezentowanych wystąpień. Organizatorzy osiągnęli postawione sobie cele: młodzi badacze herpetofauny mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz do integracji. Wiele referatów podkreślało konieczność prowadzenia czynnej ochrony zarówno płazów, jak i gadów. Liczymy na to, iż kolejne konferencje będą odbywać się cyklicznie, a zawiązane kontakty zaowocują budową silnych zespołów badawczych, które realizować będą projekty na najwyższym poziomie. Członkowie Grupy Traszka przeprowadzili wiele rzeczowych rozmów, które w przyszłości doprowadzą do powstania ciekawych artykułów zamieszczanych na łamach naszego serwisu, jak i połączeniem sił przy realizacji projektów badawczych i ochroniarskich.

Organizatorom jak i wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konferencji, zapraszamy także do zapoznania się z wybranymi zdjęciami z w/w wydarzenia udostępnionymi przez Pana Rafała Roberta Dudka.

Czytany 2748 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 25 listopad 2014 21:50

Odwiedza nas 264 gości oraz 0 użytkowników.