header2

wtorek, 25 luty 2014 21:37

Śmiertelność płazów na drogach Poznania

W ostatnich latach problem masowej śmiertelności płazów przedostał się do świadomości mieszkańców Poznania oraz organów administrujących przestrzenią
miasta. Przyczyniły się do tego działania realizowane przez Klub Przyrodników Koło Poznańskie (aktywna ochrona szlaków migracyjnych, edukacja ekologiczna) oraz badania prowadzone na poznańskich uczelniach wyższych (Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Wzrasta również zaangażowanie jednostek miejskich (Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta), co przejawia się m.in. w zaangażowaniu w finansowanie ochrony płazów w dolinie Bogdanki (sezon 2012 i 2013) oraz realizacji pilotażowego projektu Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania - narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej ze środków Wydziału Ochrony Środowiska. Efektem popularyzacji tych działań w mediach oraz prowadzonej przez Klub Przyrodników Koło Poznańskie edukacji przyrodniczej są liczne zgłoszenia nowych lokalizacji, w których występuje śmiertelność płazów na terenie miasta.


Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problemów związanych z występowaniem masowej śmiertelności płazów w miejscach przecinania się szlaków
migracyjnych tych zwierząt z infrastrukturą komunikacyjną na terenie miasta.


FRAGMENT:
Dokumentu dot. śmiertelności płazów na terenie miasta Poznania, opracowany przez Klub Przyrodników Koło Poznańskie (Poznań, 18.02.2014r.)
Czytaj cały dokument

Czytany 2137 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 25 listopad 2014 21:50

Odwiedza nas 282 gości oraz 0 użytkowników.