header2

Administrator

Administrator

Obszar objęty ochroną położony jest w kompleksie leśnym Dębina na lewym brzegu rzeki Warty, w południowym klinie zieleni miasta Poznania, graniczącym od północy z ul. Hetmańską, a od południa z kolejowym mostem Dębińskim. Powierzchnia użytku ekologicznego wynosi 53,57ha. Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona fragmentów starego drzewostanu dębowego, stanowiącego pozostałość po dawnych, dębińskich lasach łęgowych rosnących w dolinie Warty, wraz z pozostałym starodrzewem i stawami.


Powołany użytek przedstawia zarówno walory krajobrazowe jak i florystyczne. Jednak dla miłośnika herpetologii najważniejsi są przedstawiciele płazów czy gadów. Na liście gatunków, które możemy spotkać na tym obszarze znajdują się:

W ostatnich latach problem masowej śmiertelności płazów przedostał się do świadomości mieszkańców Poznania oraz organów administrujących przestrzenią
miasta. Przyczyniły się do tego działania realizowane przez Klub Przyrodników Koło Poznańskie (aktywna ochrona szlaków migracyjnych, edukacja ekologiczna) oraz badania prowadzone na poznańskich uczelniach wyższych (Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Wzrasta również zaangażowanie jednostek miejskich (Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta), co przejawia się m.in. w zaangażowaniu w finansowanie ochrony płazów w dolinie Bogdanki (sezon 2012 i 2013) oraz realizacji pilotażowego projektu Atlas rozmieszczenia płazów na terenie miasta Poznania - narzędzie skutecznej ochrony gatunkowej ze środków Wydziału Ochrony Środowiska. Efektem popularyzacji tych działań w mediach oraz prowadzonej przez Klub Przyrodników Koło Poznańskie edukacji przyrodniczej są liczne zgłoszenia nowych lokalizacji, w których występuje śmiertelność płazów na terenie miasta.


Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problemów związanych z występowaniem masowej śmiertelności płazów w miejscach przecinania się szlaków
migracyjnych tych zwierząt z infrastrukturą komunikacyjną na terenie miasta.


FRAGMENT:
Dokumentu dot. śmiertelności płazów na terenie miasta Poznania, opracowany przez Klub Przyrodników Koło Poznańskie (Poznań, 18.02.2014r.)
Czytaj cały dokument

czwartek, 16 styczeń 2014 19:08

W międzynarodowym czasopiśmie...

Klub Przyrodników Koło Poznańskie oraz Grupa Traszka w międzynarodowym czasopiśmie! 

 
W pierwszym tegorocznym numerze międzynarodowego czasopisma FrogLog (nr 109), organu Amphibian Survival Alliance, ukazał się artykuł Mikołaja Kaczmarskiego i Janka Kaczmarka podsumowujący ostatnie 6 lat aktywnej ochrony płazów na terenie Poznania. Gratulacje należą się jednak przede wszystkim wielu wolontariuszom wspierającym działania ochroniarskie w tym Sekcji Herpetologicznej oraz Klubowi Przyrodników za atmosferę sprzyjającą rozwijaniu pasji i pracy
 
Dodatkowo w tym samym numerze znajdziemy informację o działaniach chroniących siedliska i populacje płazów prowadzonych w Ostrowie Wielkopolskim pod przewodnictwem Krzysztofa Kolendy. Nad projektami prowadzonymi w Pd Wielkopolsce czuwa Grupa Traszka, a wspierane są one również przez sekcję herpetologiczną KNP UAM.
 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami

http://www.amphibians.org/froglog/fl109

czwartek, 02 styczeń 2014 16:30

Słów parę o kumakach...

Aleksandra Kolanek

                                                         rezonator

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem dotyczącym kumaków.

piątek, 20 grudzień 2013 19:15

Zeszyty Terrarystyczne nr 4/2013 (09)

 
Do sprzedaży trafiły nowe:
Zeszyty Terrarystyczne nr 4/2013 (09)
 
 
"A co tym razem przygotowaliśmy dla Was? (...)  Arkadiusz Zalech prezentuje zaś niemal od A do Z to, co Czytelnicy lubią szczególnie – instruktażowy fotoreportaż z zakładania i aranżowania terrarium wilgotnego. Warto przeczytać ten tekst i przyjrzeć się zamieszczonym obok fotografiom. Łukasz Skomorucha opisuje stosunkowo dużego płaza ogoniastego – ambystomę tygrysią, która bynajmniej w warunkach domowych nie jest zwierzęciem nazbyt kłopotliwym.(...)"
 
 
09ZTfbwazzielony

Odwiedza nas 482 gości oraz 0 użytkowników.