header2

Administrator

Administrator

wtorek, 12 marzec 2013 20:27

Zeszyty Terrarystyczne (nr 1/2013 (06)

Pojawił się nowy pogrubiony numer

Zeszytów Terrarystycznych (nr 1/2013 (06)

jak zapowiada Redakcja znajdziemy w nim artykuł o ciekawym gatunku ropuchy.

Oto fragment zapowiedzi:

"Prawdziwą gratką tego numeru jest materiał, który przysłał do redakcji Александр Н. Гуржий. Opis hodowli mało jeszcze poznanej ropuchy Bufo garmani napisany został z epickim rozmachem i obrazowością, na jakie stać tylko Rosjan."

dodamy tylko, że ropucha ma nową nazwę łacińską - Amietophrynus garmani - więcej informacji o gatunku pod linkiem: http://www.iucnredlist.org/details/54649/0

 

poniedziałek, 04 marzec 2013 17:26

Za oknami powoli zaczyna dominować aura wiosenna...

Za oknami powoli zaczyna dominować aura wiosenna, już za moment rozpoczną się wędrówki zwierząt (płazów, gadów) do miejsc rozrodu. Wiele zwierząt zginie na drogach w konfrontacji z samochodami. GRUPA TRASZKA wraz z Klubem Przyrodników Kołem Poznańskim i Sekcją Herpetologiczną Koła Naukowego Przyrodników UAM już wkrótce rozpocznie działania minimalizujące śmiertelność na ulicach Poznania. Bieżące informacje o naszej działalności pojawiać się będą na naszym profilu: http://www.facebook.com/grupatraszka

zachęcamy do działań w całej Polsce
 
Grupa Traszka
środa, 02 styczeń 2013 21:43

I Studencka Konferencja Herpetologiczna

GRUPA TRASZKA

Autor:
Mikołaj Kaczmarski

Korekta:
Aleksandra Kolanek

Zdjęcia:
Rafała Roberta Dudek

I Studencka Konferencja Herpetologiczna

W dniach 8-9 grudnia 2012 r. w Katedrze Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się I Studencka Konferencja Herpetologiczna. Pomysłodawcami i organizatorami było Studenckie Koło Naukowe Herpetologów (https://sites.google.com/site/herpetolodzy/). Nad Konferencją czuwali zaproszeni eksperci – pracownicy naukowi Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców (http://zbok.biol.uni.wroc.pl/) : prof. Maria Ogielska, dr Robert Maślak oraz dr Bartosz Borczyk. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prorektor ds. studenckich dr hab. Prof. nadzw. UWr Grzegorz Hryciuk, natomiast patronami medialnymi były serwis www.terrarium.com.pl, oraz Grupa Traszka (www.traszka.com.pl).

poniedziałek, 19 listopad 2012 20:01

Otwarte spotkanie sekcji HERPETOLOGICZNEJ

plakat ZOLWIE

Czynna ochrona szlaków migracyjnych ropuchy szarej

(Bufo bufo) we Wrocławiu

Autor:

Aleksandra Kolanek

Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Herpetologów

Korekta:

Mikołaj Kaczmarski

Zdjęcia:

Aleksandra Kolanek

Każdego roku na przełomie marca i kwietnia członkowie SKNH patrolują ulice przyległe do kąpieliska Morskie Oko i zbierają z jezdni osobniki żywe (następnie przenoszone do zbiornika wodnego), oraz martwe w celu określenia śmiertelności w populacji. Od 2010 r. projekt ten realizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Herpetologów Uniwersytetu Wrocławskiego.

W pierwszym roku zebrano i przeniesiono 822 żywe osobniki. Liczono też pary in ampleksus, których liczba wyniosła 212 par (w całkowitej liczbie żywych osobników). Martwych osobników zebrano 307 sztuk, co dało śmiertelność na poziomie 27%.

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.