Rataje - Zarząd Zieleni Miejskiej popełnił przestępstwo ekologiczne?

Wyjaśnienie do artykułu "Rataje - Zarząd Zieleni Miejskiej popełnił przestępstwo ekologiczne?", zamieszczonego w Głosie Wielkopolskim 25 marca 2011 r.

    W nawiązaniu do publikacji informujemy, że stwierdzenie, jakoby w zeszłym roku w stawach położonych w Parku na os. Tysiąclecia, dokonali przyrodnicy (nie ekolodzy) z nieformalnej Grupy Traszka oraz z Koła Poznańskiego Klubu Przyrodników, a nie - jak błędnie podano przez Fundację „Pro-Terra”. Dziennikarz również mija się z prawdą, pisząc jakoby traszki w Poznaniu występują tylko w dwóch miejscach. Takich miejsc jest znanych więcej, jednak na ogromnym zespole Ratajskich osiedli przetrwały tylko na terenie parku na os. Tysiąclecia.

  Stwierdzenie, że to mieszkańcy osiedla Tysiąclecia przygotowali społeczny projekt tak zwanego użytku ekologicznego jest nieprawdziwe. Użytek ekologiczny jako nowa forma ochrony przyrody został wprowadzony w Polsce w 1991 roku z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody i jest obowiązującą formą ochrony obszarowej naszej przyrody. Wniosek o powołanie na terenie parku użytku ekologicznego został przygotowany przez specjalistów w zakresie ochrony przyrody z Koła Poznańskiego Klubu Przyrodników. Mieszkańcy wyrazili swoje poparcie dla tego wniosku poprzez złożenie pod nim swojego podpisu. Zbiórkę podpisów zorganizowała Rada Osiedla Tysiąclecia oraz Stowarzyszenie „My-Poznaniacy”. Wniosek wraz z podpisami został złożony na ręce przewodniczącego Rady Miasta Poznania przez założyciela Grupy Traszka oraz członka Koła Poznańskiego Klubu Przyrodników - Mikołaja Kaczmarskiego wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia „My-Poznaniacy” i Radnego Osiedla Tysiąclecia.

    Należy uściślić informację o postępowaniu po zaopiniowaniu dokumentu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska - powołanie użytku ekologicznego od sierpnia 2009 r. następuje wyłącznie w formie uchwały rady gminy, określającej nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części. Uchwała wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Wprowadzane zakazy należy wybrać spośród wymienionych w art. 45 ustawy o ochronie przyrody.

   Do sierpnia 2009 r. istniał także tryb ustanawiania użytku ekologicznego w drodze rozporządzenia wojewody, obecnie nie funkcjonujący.[1]

   W omawianej sprawie mamy doszło niewątpliwie do złamania prawa. Jednakże czy w związku z zaistniałymi okolicznościami doszło do wykroczenia, czy możemy mówić o przestępstwie, określa sąd. Dlatego pisanie w taki sposób o powyższej sprawie nie znajduje uzasadnienia.

   Należy się wyjaśnienie Panu dyrektorowi Zarządu Zieleni Miejskiej, iż traszki żyją tam ze względu na zespół uwarunkowań umożliwiających im tam odbycie całego cyklu biologicznego, natomiast populacja tych zwierząt na skutek prowadzonych prac systematycznie maleje i grozi im wyginięcie. Zaznaczyć należy, że prowadzone fachowo i profesjonalnie z największą nawet starannością prace pielęgnacyjne mogą powodować zubożenie siedlisk, jeśli nie będą prowadzone bez uwzględnienia potrzeb przedmiotu ochrony gatunków występujących na danym obszarze.

    Ostatnie zdanie jest insynuacją - prace pielęgnacyjnie terenów zieleni są prowadzone przez ZZM, natomiast inwestor prowadzi odrębne postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Ewentualna przypadkowość bądź nie, sugerowana w artykule wymaga potwierdzenia i może przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie, czy aby osoby prowadzące prace pielęgnacyjne w parku są w jakiś sposób powiązane z deweloperem starającym się zabudowę działki przylegającej do parku.

 

Koło Poznańskie Klubu Przyrodników

Grupa Traszka

Grzegorz Gołębniak

Mikołaj Kaczmarski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

[1] Jak utworzyć użytek ekologiczny? stan prawny na 24 lutego 2011 r. Klub Przyrodników: http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/jak_utworzyc_uzytek_ekologiczny_20100501.pdf

 

 

    • Przekazanie wniosku o powołanie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"
{youtube}fZ-DjEffDiM{/youtube}

 

 Zarząd Zieleni Miejskiej popełnił przestępstwo ekologiczne?Zarząd Zieleni Miejskiej popełnił przestępstwo ekologiczne?