header2

czwartek, 10 luty 2011 19:40

Przebieg postępowania w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie"

  • Traszki Ratajskie będą chronione?

Autor: Mikołaj Kaczmarski

     W dniu dzisiejszym  na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Pana Grzegorza Ganowicza został złożony wniosek o utworzenie użytku ekologicznego „Traszki Ratajskie”. Wraz z pismem przekazano podpisy zebrane wśród mieszkańców - łącznie prawie 1200 imiennych  kart. Podpisy przekazali przedstawiciele mieszkańców na czele z Panem Rafałem Barbachowskim - koordynatorem akcji. W przygotowaniu przyrodniczej części wniosku brała udział Grupa Traszka, wraz z Klubem Przyrodników Koło Poznań.

 Czym jest użytek ekologiczny? Co użytek da mieszkańcom??

 Użytek ekologiczny to jedna z najprostszych form ochrony obszarowej przewidziana w polskim ustawodawstwie.

 Jego definicja brzmi następująco:

"Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości
ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności
biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka
wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy,
kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub
chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz
miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."

Ustanowienie użytku w parku przy osiedlu Tysiąclecia pozwoli między innymi na:

  1. zabezpieczenie cennych pozostałości ekosystemu znajdujących się w Parku przy osiedlu Tysiąclecia, które są dobrem wspólnym i wymagają czynnej ochrony wobec narastającej antropopresji i nieuporządkowanej zabudowy,
  1. aktywne zapoznanie z gatunkami niezwykle cennymi jakimi są płazy (wszystkie polskie gatunki chronione prawem krajowym i międzynarodowym), które stanowią ważne ogniwo w ekosystemie (likwidacja szkodników, ochrona bioróżnorodności itd). Niegdyś powszechne i pospolite - dziś coraz rzadsze - głównie z powodu niszczenia ich siedlisk. Gromada ta jest zagrożona wymarciem w skali globalnej.

Stanowisko w Parku przy Osiedlu Tysiąclecia jest jednym z ostatnich tego typu na Ratajach. Na dzień dzisiejszy ekosystemy takie jak ten stanowią rzadkość i są świadectwem dawnego użytkowania tego terenu, który jest pozostałością po obszarach łąkowych w dolinie cieku Piaśnicy. Niegdyś podobne miejsca występowały licznie, m.in. na osiedlu Rusa, Lecha, Żegrzu, Armii Krajowej (w miejscu gdzie dziś znajduje się wielkopowierzchniowa hurtownia) (źródło: Pawłowski A. 1993). Także w centrum miasta zanikają kolejne stanowiska, m.in. w Parku im. J.H. Dąbrowskiego na skutek budowy Starego Browaru, czy na Cytadeli z powodu złego stanu technicznego zbiorników wodnych, których dno przepuszcza wodę i które wysychają zanim płazy zdążą się przeobrazić. Kolejne miejsce, w którym niegdyś licznie występowały płazy to Rezerwat Żurawiniec, gdzie wskutek obniżenia poziomu wód gruntowych, w tym prawdopodobnie w wyniku okolicznych inwestycji budowlanych, wypłyceniu a następnie zlądowaceniu uległy zbiorniki wodne.

 Park przy Osiedlu Tysiąclecia to jeden z niewielu terenów w Poznaniu, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie intensywnej zabudowy możemy w dalszym ciągu spotkać krajowe gatunki płazów. Przebywają one tam zarówno podczas sezonu rozrodczego, który trwa od wczesnej wiosny do lata, jak i w pozostałej części roku. Na danym terenie spotkać możemy takie gatunki jak traszka zwyczajna (Lissotriton vulgari), żaba trawna (Rana temporaria), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Pseudepidalea viridis), żaby wodne (Rana esculenta complex).

Poza płazami na terenie planowanego użytku występują także ptaki, owady i ssaki - w tym rzadkie nietoperze.

 Tylko "znając" przyrodę, mając świadomość jaką ma ona wartość i że występuje tuż obok można ją chronić, pielęgnować. żeby skutecznie prowadzić działania ochroniarskie trzeba edukować dzieci i dorosłych - zainteresowanie ze strony mieszkańców pokazuje, iż zależy im na ochronie i poznaniu otaczającego środowiska. Tworząc użytek i dzięki temu edukując damy mieszkańcom szanse rozwijania ich świadomości ekologicznej oraz zachowania równowagi ekologicznej.

 

Mikołaj KaczmarskiCzytany 3836 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 25 listopad 2014 21:50

Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.