header2

Administrator

Administrator

środa, 18 wrzesień 2013 21:47

CELE

CELE

2. GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zebranie danych o aktualnym rozmieszczeniu płazów na terenie miasta Poznania, ich opracowanie i zobrazowanie w jak najprostszej postaci przy użyciu narzędzi GIS dla uzyskania ujednoliconej bazy, która służyć będzie zarządzaniu populacjami chronionych gatunków i pozwoli minimalizować konflikty na linii przyroda – postępująca urbanizacja zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

środa, 18 wrzesień 2013 21:48

WSTĘP

WSTĘP

1. KILKA SŁÓW O PROJEKCIE, CZYLI SKĄD POMYSŁ I CZY TAKIE DZIAŁANIA SĄ POTRZEBNE

Płazy to gromada kręgowców bezpośrednio narażona na wyginięcie w skali globalnej, co spowodowane jest głownie działalnością człowieka. Z roku na rok sytuacja tej gromady jest coraz bardziej dramatyczna, a kolejne gatunki bezpowrotnie wymierają. Także w Polsce zwierzęta te są zabijane, często nieumyślnie (m.in. na drogach), a ich naturalne siedliska niszczone, osuszane, zabudowywane i fragmentowane w skutek rozbudowy infrastruktury.

W czwartek 9 maja 2013 wolontariusze z GRUPY TRASZKA oraz Sekcji Herpetologicznej KNP UAM przeprowadzili zajęcia terenowe przy jednym z naszych płotków ochronnych dla płazów, czyli na stawie w Krzesinach. Gościliśmy grupę uczniów z poznańskiej Szkoły Podstawowej nr 15 wraz z opiekunem, panią Magdaleną Koczorowską.


Edukacja - Krzesiny 2013 4

GRUPA TRASZKA

czwartek, 16 maj 2013 18:24

CO KUMKA I RECHOCZE W ŻABNIE?

 tpzb sknh   zaba

Sołectwo Żabno

 zapraszają na spacer przyrodniczy:

CO KUMKA I RECHOCZE W ŻABNIE?

Sobota 18 maja

19.00

 

    - zbiórka przed sklepem „Żabka” w Żabnie
- krótkie wprowadzenie do tematu biologii życia płazów występujących w Polsce

19.20

 

- rozpoczęcie spaceru nad żabieńskie stawki, którego celem jest rozpoznanie i poznanie gatunków żab żyjących w Żabnie

20.00

 

- ognisko na Gęsim Rynku, połączone z wysłuchaniem żabiego koncertu w wykonaniu lokalnych artystów

 zaby

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.