header2

Od czego wszystko się rozpoczęło.
 
 
Zagrożony gatunek to nie umierajacy pacjent,
którego leczenie jest bezcelowe. Duża cześć
zagrożonych i ginących gatunków składa się
z osobników młodych i zdrowych.
Potrzeba im po prostu przestrzeni i czasu
aby sie rozwijac i rozmnażać, a tą przestrzeń
i czas zabieraja im ludzie”
Edward O. Wilson
 
 
Płazy to ziemnowodna gromada kręgowców, która wyodrębniła się pod koniec okresu dewońskiego. Modelowymi przedstawicielami tej grupy są wszystkim znane żaby czy ropuchy (płazy bezogonowe), mniej znane salamandry i traszki (płazy ogoniaste). Charakterystyczny „śpiew” dobiegający z wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych towarzyszy nam od wiosny, przez całe lato – to odgłosy godowe tej pierwszej grupy. Jednak ich śpiew z beztroskiego kumkania coraz częściej staje się rozpaczliwym wołaniem o pomoc. O pomoc, która często nie nadchodzi lub nadchodzi za późno.
Na płazy zagrożenia czyhają z każdej strony. Są ważnym ogniwem łańcucha pokarmowego licznych zwierząt, do tego, jako organizmy o cienkiej i przepuszczalnej skórze podatne są na zanieczyszczenia trafiające do zbiorników wodnych (wykorzystywane są jako bioindykatory), w których przebywają przez znaczną część roku. Na domiar złego z powodu zaniku ich naturalnego środowiska, powoli nie mają gdzie "mieszkać".
 

Płazy często żyją w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jako zwierzęta prawnie chronione i niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania ekosystemów (likwidują nadmiar szkodników takich jak komary, meszki, gryzonie) każde ich stanowisko zasługuje na czynną ochronę. Obecnie na terenie Poznania są miejsca gdzie możemy je spotkać. Niestety często te od lat zamieszkane siedliska są zaśmiecane, niezadbane i powoli tracą swoje walory przyrodnicze. Jednym z takich miejsc są stawy w parku na osiedlu Tysiąclecia, w których żyje reliktowa populacja traszki zwyczajnej (Lissotriton vulgaris), a także żaby trawnej (Rana temporaria), ropuchy szarej (Bufo bufo), ropuchy zielonej (Bufo viridis). Szczególnie cennym mieszkańcem tych stawów jest pierwszy gatunek, płaz związany typowo z zaba środowiskiem wodnym/lądowym, pozostałość dawnego charakteru tego miejsca (śródpolnej rzeczki Piaśnicy). Gatunek ten w skutek niewielkich rozmiarów i barier fizycznych został uwięziony w parku, jednak dzięki wysokim zdolnością przystosowawczym, mimo przeciwnościom losu nadal się utrzymuje w tych zbiornikach. Projekt „Traszka - aktywizacja i edukacja ekologiczna, poprzez czynną ochronę biorożnorodności.” to kolejny etap działań, których głównym celem będzie zabezpieczenie bytu tego gatunku w tym parku. Niestety to założenie parkowe nie uwzględnia w pełni wymagań tego gatunku, co prowadzi do osłabienia tej populacji, co jest niezwykle niebezpiecznym zaniedbaniem, ale planujemy to zmienić, opracować plan szczegółowego działania i nie stać obojętnie wobec tego problemu.

 
 
 

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć nasze działanie lub dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającej nas przyrodzie - zapraszamy.

Odwiedza nas 175 gości oraz 0 użytkowników.