header2

Podsumowanie akcji sprzątania stawów w Ostrowie Wielkopolskim

Autor: Kolenda Krzysztof

     Płazy, jako zwierzęta dwuśrodowiskowe potrzebują do rozmnażania zbiorników wodnych, w których odbywają gody i składają jaja, a następnie tu rozwija się ich potomstwo, aż do przeobrażenia w młodego płaza. Niestety, coraz więcej zbiorników wodnych zanika lub są niszczone przez człowieka. Część zostaje też wchłonięta przez szybko rozwijające się miasta. Takie zbiorniki nierzadko stają się miejscami nielegalnego wywozu śmieci. Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, już po raz drugi postanowiła pomóc płazom i zorganizowała sprzątanie zbiorników wodnych na terenie powiatu ostrowskiego.

W tym roku akcja odbyła się  15 i 16 września. W pierwszym dniu do boju o czyste środowisko stanęli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Szczurach (gmina Ostrów), gdzie sprzątane były 3 stawy oraz park, w którym przebywają płazy poza okresem rozrodczym. Akcję prowadzili członkowie PwG OTOP: Krzysztof Kolenda i Paweł T. Dolata, którzy omówili uczniom sens akcji, a w jej trakcie omawiali napotkane rośliny i zwierzęta, dzięki czemu była to swoista lekcja terenowa o miejscowej przyrodzie. W ciągu 2,5 godzin przeszło sto osób zebrało 60 60 – litrowych worków pełnych śmieci oraz między innymi oponę od ciągnika. Drugiego dnia akcji, sprzątane były stawy na terenie Ostrowa Wielkopolskiego: staw przy ulicy Kamiennej, staw przy alei Solidarności i Staw Szulca przy ulicy Składowej. Tym razem sprzątali uczniowie i nauczyciele z II Liceum Uczestnicy_sprzatania_w_Szczurach_i_smieci

Ogólnokształcącego na czele z panią mgr Aleksandrą Podskarbi oraz członkowie PwG OTOP. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy i każda grupa koordynowana przez nauczycieli i członków PwG OTOP sprzątała inny zbiornik. Łącznie zebrano ponad 290 worków ze śmieciami, w tym około 260 o pojemności 60 litrów i 30 120 – litrowych. Ponadto, sprzątnięte zostały śmieci wielkogabarytowe takie jak telewizor, lodówki, bęben od pralki, umywalki, kanistry, fotel samochodowy, opony, meble, szyby, opakowania po nawozach i wiele wiele innych. Worki na śmieci i ochronne rękawiczki oraz odbiór zebranych odpadów zorganizował Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim.Podczas, dwudniowej akcji napotkanych zostało wiele płazów, głownie żaby trawne i moczarowe, które przemykając miedzy niebezpiecznymi śmieciami uzmysłowiły uczestnikom potrzebę sprzątania tak cennych przyrodniczo miejsc. Poza płazami uczestnicy obserwowali też między innymi kaczki krzyżówki, łyski, myszołowa, jaszczurkę żyworodną, ślimaki winniczki, szablaka krwistego oraz ważkę płaskobrzuchą. Wszystkie dane wybrani uczniowie notowali na specjalnie przygotowanych kartach.

 

Celem akcji poza pomocą dla płazów i innych zwierząt, bytujących w stawach było także nagłośnienie roli ostoi lokalnej przyrody, jakie pełnią małe stawy. Być może dzięki tej świadomości będą one przez ostrowian (w przypadku Stawu Szulca – niestety także wędkarzy) zaśmiecane choć trochę mniej.

Uczestnicy_sprzatania_stawu_przy_Kozim_Borku_i_smieci._Fot._J.Bartuzi 20 września uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Szczurach uczestniczyli w prelekcjach dotyczących płazów i ptaków, które prowadzili Krzysztof Kolenda i Paweł T. Dolata z PwG OTOP. Uczniowie zapoznali się z lokalną fauną oraz dowiedzieli się w jaki sposób można skutecznie ją chronić. Zostały również omówione wyniki akcji sprzątania. Natomiast 21 września w II LO w Ostrowie Wielkopolskim klasy biorące udział w sprzątaniu oraz klasy o profilu biologiczno – chemicznym wysłuchały prelekcji Krzysztofa Kolendy, który opowiadał o zwierzętach, które można spotkać przy małych zbiornikach wodnych, o zagrożeniach z którymi się spotykają i o możliwościach ich ochrony. Na koniec podobnie jak dwa dni wcześniej zostały omówione wyniki sprzątania stawów.

Pierwsza edycja sprzątania miejsc godowania płazów organizowana również przez PwG OTOP odbyła się 18 września 2009 roku. Sprzątany był wtedy staw przy alei solidarności z którego uczniowie II LO w Ostrowie Wielkopolskim zebrały ponad 110 60 – litrowych worków pełnych śmieci oraz między innymi monitor, umywalkę, opony i fragmenty pieca kaflowego.

 

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.